Cursuri atestare macaragii

Macaragiul este o persoana instruita si autorizata sa manevreze macarale, indiferent de tipul si destinatia acestora. Acest lucru presupune o activitate complexa, care depinde de foarte multi factori cum sunt: tipul macaralei, tipul si categoria marfurilor transportate, calitatea si eficienta transportului, gradul de securitate asigurat pentru utilajul condus si pentru marfa transportata si personalul din raza de actiune a macaralei, gradul de optimizare al procesului de transport, profesionalismul în activitate,aplicarea normelor de protectia muncii, normelor PSI si de protectie a mediului înconjurator precum si a prescriptiilor tehnice ISCIR. Autorizarea personalului pentru practicarea meseriei de macaragiu, ce intra sub incidenta ISCIR, se face pe baza unui examen sustinut conform PT-ISCIR in vigoare.

Pentru a veni în sprijinul dvs. organizam urmatorul curs de formare profesionala:

Macaragiu
Cod C.O.R.: 8333.2.1

Avantajele participantilor la cursul de RSVTI organizat de DUMIREX SRL:
- Cursuri avizate de ISCIR si CNFPA. Certificatele de absolvire sunt eliberate de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, fiind recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii pe plan national.
- Modulele sunt sustinute de lectori cu o vasta experienta profesionala în domeniul RSVTI, inspectori în cadrul ISCIR, si avizati ca formatori experti de catre ISCIR - CFP Bucuresti.
- Suportul de curs (atat scris, cat si in format electronic) este transmis tuturor participantilor la cursurile de RSVTI, si a fost astfel conceput incat sa asigure baza necesara asimilarii cunostintelor indiferent de nivelul de pregatire si experienta anterioara in domeniu.

Conditii de autorizare

Pentru a fi admisi la examen in vederea autorizarii, candidatii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) au vârsta cel putin 18 ani impliniti;
b) fac dovada calificarii in meseria pentru care solicita autorizarea;
c) îndeplinesc conditiile de sanatate pentru a putea practica activitatea pentru care solicita autorizarea ISCIR si prezinta o adeverinta medical cu mentiunea „apt pentru prestarea activitatii de macaragiu”
d) au absolvit cursurile de specializare „cursuri de autorizare ISCIR”
Pentru a fi admisi la examen, în vederea autorizarii de ISCIR IT, candidatii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
e) îndeplinesc conditiile de practica, 150 ore pentru obtinerea autorizatiei, 24 ore pentru trecerea de la un tip de instalatie la altul din aceiasi grup si 96 ore pentru trecerea de la o grupa de instalatii la alta.

Tarife

Pentru tarifele actualizate ale cursurilor consultati Formularul de comanda din sectiunea Downloads.

Regulament de desfasurare a cursurilor