Cursuri atestare operatori RSVTI Modul A

Conform art. 15(2) din Legea 64/21.03.2008 persoana fizica sau juridica ce detine/utilizeaza instalatii/echipamente (instalatii sub presiune, instalatii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil si componente ale acestora, etc. - conform anexei 2 si 3 din lege), are obligatia sa asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor / echipamentelor, în raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, care va fi autorizat ISCIR, si poarta denumirea de Operator RSVTI în conformitate cu prescriptiile tehnice, colectia ISCIR. Încalcarea acestor dispozitii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei, conform art. 25 alin.(1) lit. d) din Legea 64/2008.

Pentru a veni în sprijinul dvs. organizam urmatorul curs de formare profesionala:

Operator RSVTI
Cod C.O.R.: 311941. Modul A - autorizare initiala

Cerinte minime: studii medii tehnice si calificarea în una din meseriile urmatoare: maistru, tehnician, sau studii superioare tehnice (subinginer, inginer).
Durata cursului este de 3 zile si se finalizeaza cu examenul de autorizare I.S.C.I.R.
Avantajele participantilor la cursul de RSVTI organizat de DUMIREX SRL:
- Cursuri atestate de ISCIR – CFP Bucuresti. Certificatele de absolvire sunt eliberate de I.S.C.I.R, recunoscute pe plan national.
- Modulele sunt sustinute de lectori cu o vasta experienta profesionala în domeniul RSVTI, inspectori în cadrul ISCIR, si avizati ca formatori experti de catre ISCIR - CFP Bucuresti.
- Suportul de curs (atat scris, cat si in format electronic) este transmis tuturor participantilor la cursurile de RSVTI, si a fost astfel conceput incat sa asigure baza necesara asimilarii cunostintelor indiferent de nivelul de pregatire si experienta anterioara in domeniu.

Conditii de atestare

Conditiile privind atestarea ca operator RSVTI sunt prevazute in Ordinul 130/2011 emis de Inspectorul de Stat Sef al ISCIR, astfel:
Persoana fizica poate fi autorizata de ISCIR ca operator RSVTI daca îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are exercitiul drepturilor civile;
b) este apta din punct de vedere medical pentru prestarea activitatii de operator RSVTI, aspect dovedit prin fisa de aptitudini medicale eliberata de un medic de medicina muncii;
c) are studii medii sau superioare tehnice, aspect dovedit prin documentele de studii;
d) are cunostintele necesare în vederea prestarii activitatii de operator RSVTI, aspect dovedit prin atestat eliberat de ISCIR în urma promovarii examenului de absolvire a unui program de instruire efectuat de un organizator avizat ISCIR.

Tarife

Pentru tarifele actualizate ale cursurilor consultati Formularul de comanda din sectiunea Downloads.

Regulament de desfasurare a cursurilor