Cursuri atestare stivuitoristi

Autorizatia din partea I.S.C.I.R. este obligatorie pentru personalul de deservire a stivuitoarelor. Autorizatia se elibereaza individual persoanelor care, prin promovarea examenelor de autorizare, fac dovada îndeplinirii conditiilor specificate în prescriptiile tehnice I.S.C.I.R. privind capabilitatea teoretica si practica de a exercita activitatea de deservire a stivuitoarelor.

Definitii si terminologie

Stivuitorist – persoana instruita si autorizata care manevreaza stivuitoare, indiferent de tipul si destinatia acestora;
Autorizatia ISCIR – act (document) legal care confirma competenta profesionala, însusirea cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice adecvate necesare manevrarii stivuitoarelor în conditii de securitate si care dovedeste acceptul (permisiunea) ISCIR-IT ca posesorul sa presteze activitatile de manevrare a stivuitoarelor.
Capabilitate teoretica si practica de a exercita activitatea de manevrare – capacitatea de a întelege modul de functionare al stivuitorului deservit precum si aptitudinile confirmate ale persoanelor instruite si autorizate de a efectua activitatile de manevrare a stivuitoarelor aflate în exploatare la detinatori, în regim de asigurare a securitatii în functionare.
Cursuri de calificare organizate în vederea autorizarii personalului de catre ISCIR IT – modalitatea practica de realizare a cursurilor de calificare de catre unitati de specialitate în vederea autorizarii de ISCIR- IT a absolventilor.

Pentru a veni în sprijinul dvs. organizam urmatorul curs de formare profesionala:

Stivuitorist
Cod C.O.R.: 8334.1.2, 8333.0.2

Avantajele participantilor la cursul de RSVTI organizat de DUMIREX SRL:
- Cursuri avizate de ISCIR si CNFPA. Certificatele de absolvire sunt eliberate de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, fiind recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii pe plan national.
- Modulele sunt sustinute de lectori cu o vasta experienta profesionala în domeniul RSVTI, inspectori în cadrul ISCIR, si avizati ca formatori experti de catre ISCIR - CFP Bucuresti.
- Suportul de curs (atat scris, cat si in format electronic) este transmis tuturor participantilor la cursurile de RSVTI, si a fost astfel conceput incat sa asigure baza necesara asimilarii cunostintelor indiferent de nivelul de pregatire si experienta anterioara in domeniu.

Conditii de autorizare

Autorizarea stivuitoristilor se face pe baza unui examen sustinut în fata comisiei tehnice care trebuie sa aiba urmatoarea componenta:
a) inspectorul de specialitate al ISCIR IT- presedintele comisiei;
b) responsabilul cursului de calificare;
c) responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor, autorizat de ISCIR IT, al agentului economic detinator unde au loc examinarile practice;
d) unul sau mai multi lectori ai cursului de calificare.
Pentru a fi admisi la examen, în vederea autorizarii de ISCIR IT, candidatii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) au vârsta de cel putin 18 ani împliniti;
b) îndeplinesc conditiile de sanatate pentru manevrarea stivuitoarelor si prezinta o adeverinta medicala cu mentiunea „apt pentru prestarea activitatii de stivuitorist”;
c) fac dovada ca au absolvit cursurile de calificare, în vederea autorizarii de catre ISCIR IT;
d) îndeplinesc conditiile de practica stabilite.

Tarife

Pentru tarifele actualizate ale cursurilor consultati Formularul de comanda din sectiunea Downloads.

Regulament de desfasurare a cursurilor