Regulament de desfasurare a cursurilor

Organizarea cursurilor de atestare se face în conformitate cu legislatia în vigoare si dupa ce cursantii îndeplinesc conditiile de participare descrise la sectiunea “conditii de atestare”, specifice fiecarei meserii.

 • documentatia solicitata pentru accesul si înscrierea la cursurile de calificare/perfectionare se depune, electronic sau personal, la sediul firmei furnizoare;
 • se considera acceptate la curs, doar persoanele confirmate de catre organizator la sectiunea „observatii” din sectiunea “inscrieri on-line” sau dupa ce au fost contactate cel putin telefonic de catre organizator;
 • cursul va începe imediat, dupa completarea clasei cu numarul minim de cursanti si dupa confirmarea platii contravalorii cursului;
 • S.C. DUMIREX S.R.L. denumita în continuare ”organizator” vine în sprijinul solicitantilor si poate face rezervari pentru cazare la cele mai mici preturi si la cele mai bune conditii  din apropierea locului de desfasurare a cursurilor (solicitantul are posibilitatea sa faca astfel de rezervari numai comunicând în timp util organizatorului, toate optiunile preferate);
 • formularul de Comanda Curs se considera a fi suficient pentru organizator, pentru a emite factura de plata a contravalorii cursului;
 • cursurile se desfasoara conform programului avizat de catre ISCIR IT Bacau;
 • organizatorul ofera candidatilor suport de curs, material didactic video si scris pentru realizarea obiectivului principal;
 • formarea competentelor din standardul ocupational specifice fiecarei meserii, nepromovarea examenului de atestare/autorizare nu poate fi imputata organizatorului si nu constituie conditie de returnare a contravalorii cursului;
 • neprezentarea la ore, conform programarii, la data si ora stabilita de catre organizator, duce la pierderea rezervarii in seria respectiva.  Cazurile de renuntare la participare, pot fi aduse la cunostinta organizatorului, in scris, cel tarziu cu 5 zile lucratoare inainte de inceperea cursului, in acest caz cursantului putându-i-se restitui suma platita, mai putin taxa de avizare dosar. Daca doreste sa fie reprogramat, cursantul poate opta pentru mentinerea platii efectuate si va preciza in scris acest lucru, precum si solicitarea de reprogramare pentru o alta data;
 • administrarea si controlul desfasurarii cursului cade în sarcina organizatorului, prin personalul propriu nominalizat prin decizie ca fiind “responsabil de curs”;
 • ISCIR IT Bacau poate efectua monitorizarea desfasurarii cursului si poate aplica sanctiunile legale pentru nerespectarea conditiilor impuse prin avizul de deschidere curs;
 • nerespectarea de catre solicitanti a procedurilor de acces la cursul si a regulilor stabilite prin acest regulament de desfasurare, exonereaza de raspundere organizatorul. Nu se restituie cursantilor contravaloarea platilor incasate reprezentand rezervari, daca acestia, doresc renuntarea la continuarea cursului dupa ce l-au inceput sau pentru caz de forta majora asa cum este ea definita si acceptata de legislatia româneasca.