Servicii RSVTI prin RSVTIConsult

Activitatea de operator RSVTI poate fi prestata de persoane fizice sau juridice în baza autorizatiei emise de ISCIR. În acest sens, S.C. DUMIREX S.R.L. este autorizata de ISCIR pentru a presta activitatea de operator RSVTI ca activitate societara:

 • are ca obiect de activitate desfasurarea de activitati de testari si analize tehnice, aspect dovedit prin certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
 • desfasoara activitatea de operator RSVTI prin persoane fizice autorizate ca operator RSVTI angajate, aspect dovedit prin contractele individuale de munca ale acestora.
Obiectul contractului operator RSVTI
 

Serviciul de Operator RSVTI

Societatea noastra poate presta activitati de Operator RSVTI prin urmatoarele activitati:

1. Tine evidenta instalatiilor/echipamentelor de ridicat si sub presiune din dotarea si folosinta beneficiarului;
2. Tine evidenta deserventilor de instalatii de ridicat si sub presiune din dotarea si folosinta beneficiarului;
3. Urmareste efectuarea la termen a verificarilor tehnice oficiale ale instalatiilor de ridicat si sub presiune din dotarea si folosinta beneficiarului fara de care acestea nu pot functiona;
4. Supravegheaza ca instalatiile de ridicat si sub presiune din dotarea beneficiarului sa fie folosite in conformitate cu prevederile Prescriptiilor tehnice ISCIR in vigoare, cu instructiunile de exploatare si a instructiunilor proprii de securitate in munca;
5. Urmareste realizarea la termen a dispozitiilor date prin procesele verbale incheiate cu ocazia verificarii tehnice oficiale;
6. Examineaza in mod regulat registrele de supraveghere ale instalatiilor si ia masuri pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;
7. Urmareste afisarea in locurile stabilite a instructiunilor de exploatare a instalatiilor de ridicat si a celor sub presiune;
8. Interzice manevrarea instalatiilor de ridicat sau sub presiune de catre persoane neautorizate;
9. Efectueaza instructajul profesional de securitate in munca cu deserventii de instalatii de ridicat si sub presiune o data pe semestru;
10. Organizeaza reexaminarea periodica anuala a deserventilor de instalatii de ridicat si sub presiune si participa in comisia de reexaminare;
11. Colaboreaza cu conducerea societatii la intocmirea planului de intretinere, revizii si reparatii;
12. Urmareste ca reparatiile la instalatiile de ridicat si sub presiune sa se faca numai de catre agenti economici autorizati ISCIR;
13. Informeaza ISCIR – Inspecția Teritoriala in cazul transferarii sau vanzarii unei instalatii de ridicat sau sub presiune pentru luarea in evidenta a noului proprietar sau a noii locatii.

Societatea noastra se angajeaza sa asigure confidentialitatea informatiilor obtinute de la si despre beneficiar.

Pentru tarife si oferte particularizat

DE CE PERSOANA JURIDICA RSVTI?

 • Nu este necesara angajarea cu contract de munca a persoanei fizice ce indeplineste ocupatia de RSVTI.
 • Nu sunteti afectat de fluctuatia de personal.
 • Nu trebuie sa asigurati pe durata concediului de odihna sau medical ale persoanei angajate ca RSVTI inlocuitor cu aceeasi calificare care sa preia temporar atributiunile.
 • Costuri mai mici si fixe.
 • Fara taxele asigurarilor sociale aferente contractelor de munca.
 • Operare simpla: Contract anual si o singura factura lunara.

Domenii supuse supravegherii si verificarii tehnice:

INSTALATII MECANICE SUB PRESIUNE (IMSP)

 • cazane de abur, de apa calda sau fierbinte si similare
 • recipiente care lucreaza sub presiune
 • conducte pentru fluide sub presiune

INSTALATII DE RIDICAT (IR)

 • macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare
 • nocele si platforme autoridicatoare
 • elevatoare pentru vehicule
 • ascensoare
 • instalatii de transport pe cablu
 • telecabine, telegondole, telescaune, teleschiuri, teleferice
 • cabluri, lanturi, benzi, funii, carlige si elemente de legare si prindere a sarcinii utilizate la IR
 • instalatii de transport pe plan inclinat
 • trape de scena, trape de decoruri si instalatii de cortina
 • instalatii si echipamente montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si a spatiilor de joaca

APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBIL CLASICE

 • sobe sau alte aparate de incalzit,in uz industrial, alimentate cu combustibil solid,lichid sau gazos
 • aparate de gatit si pentru incalzirea apei si similare in uz neindustrial sau colectiv alimentate cu combustibil solid,lichid sau gazos
 • arzatoare pentru combustibil solid,lichid sau gazos

DISPOZITIVELE de siguranta pentru instalatiile / echipamentele IMSP si IR

APARATURA SI INSTALATIILE de automatizare aferente instalatiilor / echipamentelor IMSP si IR

Tarife

 • In functie de numarul instalatiilor/echipamentelor ISCIR din dotare
 • In functie de complexitatea si starea tehnica a instalatiilor / echipamentelor ISCIR din dotare.
 • In functie de posesia ori lipsa partiala sau totala a documentatilor tehnice necesara autorizarii instalatiilor / echipamentelor in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Technice colectia ISCIR in vigoare
 • In functie de gradul de acoperire a deservirii instalatiilor / echipamentelor din dotare prin personal autorizat ISCIR

Contractul de prestari de servicii RSVTI se incheie in baza cererii si ofertei de pret, pe o perioada de cel putin 12 luni cu posibilitate de prelungire prin act aditional.

Obiectul contractului Operator RSVTI

Obiectul contractului operator RSVTI include urmatoarele activitati: